EnergieBorrels

Wij hebben een subsidie gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig Ministerie VROM) voor ons project ‘EnergieBorrel’. Hierbij zullen wij ongeveer 50 avonden organiseren bij mensen thuis om ze samen met hun buren over energievragen te informeren. Op deze kleinschalige en gezellige manier, met behulp van enthousiaste Klimaatclubvrijwilligers en technische experts krijgen mensen informatie over het aanvragen van maatwerkadvies, het nemen van individuele maatregelen of gemeenschappelijke activiteiten (zoals spouwmuurisolatie, zonneboiler, etc.).

Wij verwachten dat wij met ons project tot 500 huishoudens kunnen bereiken. Een verdere doelstelling van het project is het opbouwen van een netwerk van mensen die door de avonden maatregelen hebben genomen. De Klimaatclub bouwt aan een databank van burgers voor burgers: mensen die maatregelen hebben genomen worden gevraagd om in hun buurt informatie door te geven aan buren.

De Klimaatclub Maastricht heeft in 2009/2010 al een aantal EnergieBorrels georganiseerd in de woonkamer van bestuursleden en vrijwilligers van de Klimaatclub. De ervaringen van deze avonden met drank en hapjes waren zeer positief.

Energiebesparing en duurzame energie begint met een mooie avond onder buren en kennissen. Emotion meets information.

Wanneer u interesse heeft kunt u contact met ons opnemen via email naar de secretaris.

Klik hier om een informatieblad te "downloaden".

Klik hier om een checklist voor enrgieborrels te "downloaden".Copyright 2009, Stichting Klimaatclub