Klimaatverdrag

We vragen u deel te nemen aan het Limburgse initiatief Klimaatverdrag van Maastricht. De G8 stelt zich tot doel 50% besparing van de energie die we op dit moment gebruiken tot 2050. Die 50% lijkt ons prima, maar wel wat sneller. Wij zijn zelf gewone burgers en uit eigen ervaring weten we dat met niet al te grote ingrepen al veel bespaard kan worden. Daarom hebben wij 2015 als datum gesteld. Dat betekent wel wat meer dan "hier en daar een spaarlamp indraaien". Maar met ander gedrag kun je een goed begin maken.

Wat gebeurt er als u besluit mee te doen? We willen aandacht vragen voor dit initiatief in de Limburgse regionale kranten. Op deze website www.klimaatclub.org komt bijgaande brief, met uw naam en functie, samen met de andere ondertekenaars. Op de website is verder een register voor iedereen die ook het Klimaatverdrag wil ondertekenen.

Het Klimaatverdrag is een initiatief van burgers. Het is niet bedoeld als een politiek pressiemiddel. We willen mensen stimuleren om energie te besparen, en hopen dat uw bereidheid mee te doen, anderen ook over de streep trekt. U kunt van ons bespaaradvies krijgen, kosteloos, want we zijn een club voor burgers, door burgers.

We hopen dat u meedoet. U, als burger, heeft tenslotte door uw positie een voorbeeldfunctie in de Limburgse maatschappij. Door het ondertekenen van het verdrag geeft u aan onze ambitie te delen en er werk van te willen maken. We vragen u het ondertekende verdrag terug te sturen naar


Annemarie van Zeijl-Rozema
Secretaris Klimaatclub Maastricht
Muzenhof 9
6215 EV Maastricht
Annemarie.vanzeijl@klimaatclub.org

Klik hier om het klimaatverdrag te downloaden.

De volgende mensen gingen u al voor:

Caroline Diemel
Daniela Kirsch
Ann Stoffels
Martin Strobel
Martin Unfried
Gilbert van Zeijl
Annemarie van Zeijl-Rozema
Stephanie Wilhelmsen
Frank Willems


Copyright 2009, Stichting Klimaatclub